MÅNEDLIG PRIS FOR MEDLEMSKAB

  • Kids (5-8 år) ................. 300,-/mdr.
  • Junior (9-15 år) ............ 350,-/mdr.
  • Øvede (fra 16 år) ......... 400,-/mdr.
  • Begyndre ( fra 16 år) ... 400,-/mdr.


RABATTER

STUDIERABAT: 125,-

Til studerende på SU-berettiget uddannelse, ved fremvisning af gyldigt studiekort.


FAMILIERABAT: 50,- pr. medlem

Til samboende familiemedlemmer og/eller partnere.


MST NORDIC: 50,-

Ved samtidigt medlemskab hos MST Nordic giver Krav Maga Trørød 50,- rabat og MST Nordic giver 50,- rabat. 

MST-Nordic

PRISER

VILKÅR & BETALING

Man melder sig ind i Krav Maga Trørød ved at udfylde en indemeldelsesblanket og aflevere den til en af instruktørerne. Ved indmeldelse skriver man under på at al træning er på eget ansvar. Der betales forud hver d. 1. i måneden. Der betales ved overførsel til konto nr. 6695 - 1004935213. Vi har ingen aftale med betalingsservice og beder derfor alle elever om selv at oprette en automatisk overførsel, via deres bank.